سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩٢/۸/٢۱

«برادر و خواهر کربلا)

«به پیش آن سواره         چو یک تابان ستاره
عیان رنگ پریده              زنى قامت خمیده
بود آن ماه پیکر               ورا بیچاره خواهر
همان فرخنده اقبال        همان شوریده احوال
همان محبوبه رب           که نامش هست زینب
زنى زار و بلاکش            محمد جد پاکش
على باب گرامش           بتول پاک نامش
نه از پیرى قدش خم       خم است از کثرت غم
ز داغ هر دو فرزند           ز قتل خویش و پیوند
لبش از تشنگى خشک   چو کافورش شده مشک

گفتار برادر:

خمیده خواهر زار             مباشد غم دل افگار
تویى محبوبه حق            ز تو دین راست رونق
تو دخت مرتضایى            از آل مصطفایى
تو را بوده ست شب ها   مکان در دوش زهرا
تو نور آن چراغى             گل آن سبز باغى
تو شاخ آن درختى           به عالم نیک بختى
منال از محنت سخت       مدان خود را تو بدبخت
اگر دیدى تو خوارى          عزیز کردگارى
به حکم حق رضا باش      رضا در هر قضا باش»

ایام سوگواری اقاسیدالشهدا بر تمامی شیعیان جهان تسلیت باد.

نویسنده: معاون اجرایی

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :