سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩۱/۳/٢

آخرین نگارش  برای ابتدایی  9 / 4  و  برای راهنمایی   3   است.

بعد از دریافت نگارش به نکات زیر توجه کنید.

1– لیست دفتر آمار کلاسهایی که در آن نام خانوادگی تقریبا مشترک داشته باشد ، مانند (محمدی و محمدی نراقی ) ممکن است جا به جا شده و با دفتر آمار ابتدای سال مغایرت پیدا کرده باشد و همین مغایرت در لیست های دیگر نیز وجود داشته باشد .

لذا مدارس بایستی کنترل کنند که آیا اسامی لیست آموزگار با دفتر آمار صحافی شده ابتدای سال مطابقت دارد یا نه ؟

2- قبلاً عنوان معاون اجرایی در پایین لیستها نبوده است و جدیداً اضافه شده

دقت کنید که آیا نام خانوادگی معاون اجرایی در لیست دبیر یا آموزگار

مشاهده می شود یا خیر ؟

 3- در مدارس ابتدایی در لیست پایه سوم توصیفی درس هدیه های آسمانی عنوانها تغییر کرده و جابه جا شده و نمرات نوبت اول دچار به هم ریختگی و اشتباه شده لذا در صورت نیاز بایستی لیست جدید گرفته شود و نمرات (هدیه های ) نوبت اول همراه با نمرات نوبت دوم توسط معلم و معاون اجرایی دوباره وارد شود .

4– مدارس راهنمایی قبل از چاپ توصیه نامه دقت کنند که نمرات پایه اول و دوم صفر نباشد اگر صفر است به قسمت سوابق دانش آموزان انتقالی بروند سال تحصیلی ،

نام مدرسه و پایه را با دقت انتخاب کنند فقط نمرات پایانی اول و پایانی دوم را بدون ضریب وارد کنند

(با توجه به جا به جایی نمرات اجتماعی و ادبیات در لیست جدید با قدیم در ورود نمرات دقت کنید ) قبل از ورود نمرات دقت کنید که جمع نمرات در پایین فرم صفر باشد

در غیر این صورت نمرات ثبت نمی شوند.

چنانچه مدرسه پایه اول و دوم دانش آموزان انتقال آمده منحل شده باشد

نام مدرسه در لیست موجود نمی باشد و مجبورید نام مدرسه دیگری را انتخاب کنید

5 – اسامی دانش آموزانی که در دفتر آمار وجود دارد

در صورت انتقال یا ترک تحصیل نباید از برنامه حذف شود

و از گزینه انتقال دانش آموز به مدارس دیگر استفاده کنید

برای این دانش آموزان در هنگام ورود نمرات هیچ نمره ای وارد نکنید

کلمه انتقالی در لیستها مشاهده نمی شود ولی در کارنامه مشاهده می شود

6 – در زمان ثبت نمرات دانش آموزان در برنامه در پایان هر روز با هلپر ذخیره بردارید

خرازی

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :