سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩۱/۳/٢٤

قابل توجه مدارس راهنمایی

نگارش 32 را اگر دریافت نکرده اید قبل از چاپ کارنامه دریافت کنید

نمرات میانگین به بالا رند شده و دیگر اعشار ندارد

20 + 18.25 تقسیم بر 2 = 20

به قسمت مشخصات معلمین بروید

جدید را بزنید

کد پرسنلی - نام - نام خانوادگی - سمت و ساعات کار

رئیس منطقه و کارشناس سنجش و ارزشیابی را وارد کنید

به قسمت سازماندهی - سازماندهی مدرسه و معرفی کادر اداری بروید

رئیس و کارشناس سنجش را اضافه کنید

شنبه ورود نمرات را تمام کنید

یک شنبه ارسال به سیستم متمرکز را بگیرید و به منطقه ارسال کنید

دوشنبه مناطق نمرات را به استان ارسال کنند

.

.

ببخشید . دستور است . می دانم زود و زور است .

مخصوصا برای مدارس پ جمعیت

 

خرازی

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :