سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩۳/۱٠/٩

قابل توجه دوستان ابتدایی

برنامه را باز کنید

منوی سازماندهی را باز کنید

گزینه تشکیل پرونده را انتخاب کنید

روی کلمه کلاس کلیک کنید

اگر کلاس بعضی از بچه ها مشخص نیست

تکلیفشان را روشن کنید

اگر اضافی هستند حذفشان کنید

اگر از کلاس بندی جا مانده اند

کلاس بندی کنید

اگر افغانی هستند

و کد قدیمی را کلاس بندی کرده اید

جدید را حذف کنید

در هر صورت

بی کلاس ممنوع

خرازی

بی کلاس ها

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :