سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩٤/٧/٢٤

مراحل شروع سال تحصیلی جدید

یک پوشه با نام "ذخیره پایان سال 94-93" ایجاد کنید
از برنامه یک ذخیره در این پوشه بردارید
یک نسخه از این ذخیره را تحویل مدیر دهید
یک نسخه هم در سی دی یا فلش نزد معاون اجرایی بماند


دریافت نگارش 8.8 و اطمینان از درست بودن نگارش
به روز آوری پایگاه
باز کردن منوی پایان دوره
کلیک بستن سال
(نباید دو سال بیشتر باز باشد)
اگر سه سال 91 و 92 و 93 وجود دارد
91 را برای بستن انتخاب کنید
چند لحظه صبر
"سال مورد نظر بسته خواهد شد" را تایید کنید
"سال با موفقیت بسته شد" را تایید کنید
منوی سازمان دهی
عملیات شروع سال جدید

اگر سال 95-94  و  سال  96-95 در لیست نیست
یا نگارش شما درست نیست
یا به روزآوری پایگاه انجام نشده

سال 95-94 را انتخاب و تایید کنید
(مراقب باشید اشتباهی 96-95 را انتخاب نکنید)
سال تحصیلی با موفقی آغاز شد را تایید کنید
برنامه راببندید و باز کنید
باید با سال 94 باز شود

از منوی سازماندهی
مشخصات معلمین را باز کنید
جدید ها را اضافه کنید
اگر رییس منطقه
یا کارشناس سنجش
یا مدیر مدرسه
یا معاون اجرایی جدید هستند
پست سازمانی آن ها را
به "سایر" تغییر دهید
این چهار سمت برای کادر اداری
فقط با 36 ساعت
و معلمین فقط با 24 ساعت تعریف شود
تذکر: نگاه کنید که هیچ همکاری صفر ساعت نباشد
تذکر : غیر از این چهار سمت + معلم
کسی را اضافه نکنید
(معاون آموزشی بهداشت تربیتی سرایدار خدمات را وارد نکنید)

از منوی سازماندهی
گزینه سازماندهی را انتخاب کنید
انتخاب سازمان مدرسه
انتخاب اضافه کردن پایه
انتخاب پایه های مدرسه و تایید
انتخاب اولین پایه
کلیک اضافه کردن کلاس
انتخاب شماره کلاس
برای اول یک عدد 11و اول دو عدد 12
برای دوم یک عدد 21 و دوم دو عدد 22

تذکر: از انتخاب عددهای تک رقمی پرهیز کنید
مگر برای مدارسی که از هر پایه فقط یک کلاس دارند

نام کلاس با حروف "اول یک 94" یا "دوم دو 94" یا پنجم سه 94"


تذکر: از انتخاب نام های سوسن و یاسمن
یا سعدی و فردوسی یا نام دانشمندان و شهیدان
در سناد و دانا خودداری کنید
عدد 94 در نام کلاس باعث سهولت در کارهای بعدی می شود

تذکر: پر کردن گزینه ظرفیت کلاس یا عدد آن مهم نیست ولی 40 ثبت کنید
تذکر: نظام آموزشی را تغییر ندهید (توصیفی باشد)
تذکر: برنامه را تغییر ندهید

نام معلم کلاس را از لیست انتخاب کنید و تایید

 

این کار را برای همه پایه ها و کلاسها انجام دهید

از منوی سازماندهی
گزینه سازماندهی
گزینه معرفی کادر اداری را انتخاب کنید
اضافه را کلیک
در ابتدایی فقط آن چهار نفر ذکر شده بالا را اضافه کنید
و در متوسطه 1 چهار نفر ذکر شده بالا + دبیران

تذکر: غیر از افراد ذکر شده کسی را اضافه نکنید

تذکر: حتما باید چهار نفر کادر اداری اضافه شوند
اگر مدرسه معاون اجرایی ندارد
در قسمت مشخصات معلمین
با کد 100
و نام نقطه یا همان علامت اعشار
و نام خانوادگی نقطه یا همان علامت اعشار

و سمت معاون اجرایی در ابتدایی
و معاون اجرایی(دفتر دار مدرسه) در متوسطه 1
با 36 ساعت کار
اضافه کنید

و در کادر اداری مدرسه هم همان کد 100 را برای معاون اجرایی در ابتدایی
و معاون اجرایی(دفتر دار مدرسه) در متوسطه 1 ثبت کنید
تا هنگام چاپ کارنامه مشکل پیدا نکنید
جای معاون اجرای
در مدارسی که ندارند
مدیر امضا خواهد کرد

 

حالا نوبت کلاس بندی بچه هاست

تذکر: از دریافت اسامی دانش آموزان ورودی جدید
از سناد
قبل از کلاس بندی بچه های قدیمی خودداری کنید

کلاس بندی را از کلاس دوم 1
و در متوسطه 1
از هشتم 1 شروع کنید

از منوی سازماندهی
گزینه ثبت نام و تعیین پایه را انتخاب کنید
روی کلمه "نام خانوادگی " کلیک کنید تا اسامی مرتب شوند
لیست دوم 1 یا هشتم یک سناد را جلویتان بگذارید
و از نفر اول پیدا کنید و تیک بزنید
تا آخرین نفر این کلاس
جدید ها را که در لیست نیست
یادداشت کنید تا بعدا اضافه شوند

تذکر: وجود نام های خانوادگی مشترک بلا
و نام و نام خانوادگی مشترک بلای عظما
و نام و نام خانوادگی و نام پدر مشترک فاجعه است
در انتخاب این افراد حواستان به کد دانش آموز باشد

بعد از آخرین تیک
کلیک تغییر گروهی
انتخاب نظام توصیفی
انتخاب پایه
و انتخاب کلاس
و سه بار تایید(تایید-تایید-تایید)

برای اطمینان از درست بودن عملیات
منوی سازماندهی
گزینه نمایش دفتر آمار را انتخاب کنید
و لیست دوم یک یا هشتم یک را
با لیست دفتر آمار سناد مقایسه کنید

بقیه پایه ها و کلاس ها را به همین صورت اضافه کنید
تذکر
در ابتدایی
قبل از شروع کلاس بندی دوم یک
از منوی نقل و انتقال
گزینه اول "انتقال دانش آموزان" را انتخاب کنید
پایه ششم را انتخاب کنید
غیر از مردودی های ششم 94-93 همه را تیک بزنید و تایید
گزینه با سی دی را انتخاب کنید
انتخاب مسیر را کلیک
و آدرس پیشنهادی (دسک تاپ) را تایید بزنید
تا ششمی های سال گذشته
در لیست کلاس بندی امسال ظاهر نشوند

و السلام

خرازی

 

 

آموزش متوسطه 1
به زودی

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :