سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩٤/۱٠/۱٢

دوستان متوسطه 1

روز شنبه
هنگام باز کردن برنامه
با پیام خطا در نگارش
مواجه خواهید شد

اگر نگارش نیامده باشد

بدانید که اصرار شما
به دریافت نگارش
فایده ای نخواهد داشت

اگر با یکبار دریافت نگارش
متوجه شدید نگارش نیامده

و کار مهمی با برنامه دارید

اول ذخیره بردارید
بعد تاریخ را
به 30 دسامبر 2015 برگردانید

در ضمن
تا آمدن نگارش جدید

از ارسال به منطقه

خودداری کنید
چون

در  صورت ارسال

برنامه

با عقب بردن تاریخ هم باز نمی شود
و شما
با پیام
تاریخ سیستم را درست کنید مواجه می شوید

از گرفتن ذخیره
با تاریخ اشتباه هم
خودداری کنید

خرازی

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :