سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳۸٩/۱۱/٢

اگر توصیفی را خواستید اجرا کنید

و سیستم از شما خواست که به هلپر بروید و ذخیره سازی کنید

در حالی که به تازگی ذخیره سازی کردید

نگران نشوید

برنامه شما مشکلی ندارد

سیستم در آغاز هر ماه از شما می خواهد که ذخیره سازی کنید

این کا ر را در یادداشت های قبلی آموزش داده ام

خرازی

٢ / ١١ / ٨٩

 

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :