سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩۳/٥/۳٠

اخطار

کسانی که در سناد برای دانش آموزان

فرم سرپرست پر کرده اند

در دفتر آمار

نام سرپرست به جای نام پدر می آید

مثلا اگر نام پدر رضا است

و دانش آموز

با خواهرش به نام معصومه زندگی می کند

و فرم سرپرست به نام معصومه پر شده

در دفتر آمار

نام پدر دانش آموز معصومه ثبت می شود.

خرازی

احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :