سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: احمد خرازی - ۱۳٩٥/۱٠/٧

دوستان متوسطه یک عزیزم
با عرض تاسف
کسانی که با نگارش 9.8
مشخصات را
وارد دانا کرده باشند

عکس دانش آموزان
هشتم و نهم را

از دست داده اند
برای رفع این مشکل
نگارش 9.9 آمده
ولی یا مجبورید
دوباره ذخیره
قبل از انتقال مشخصات را بازیابی کنید

و با نگارش 9.9 انتقال دهید
یا عکس های هشتم و نهم را دوباره نصب کنید

خرازیاحمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :