نمره توصیفی غایبین شهریور

باسلام وخسته نباشید.

دانش آموزی درپایه سوم نیازبه تلاش بیشترداشته

ودرشهریوربرای ارزیابی مجدد درتاریخ معلوم شده به مدرسه نیامده.

درکارنامه چه چیزی بایدواردشود؟

آیاتکرارپایه داریم؟

نویسنده: محمدی

 

سلام

در ابتدایی تکرار پایه داریم

و دانش آموزی که شهریور برای امتحان نیامده

و قصد آمدن هم ندارد

درس های تجدید را نیاز به تلاش بگذارید

اگر غیر از قرآن سه درس را نیاز به تلاش بگیرد

مردود می شود (آموزش مجدد)

ولی مدیر و معلم و رئیس انجمن هم مردودی را باید تایید کنند

خرازی

/ 0 نظر / 18 بازدید