فرمول محاسبه سالانه

در توصیفی  پایه های چهارم و پنجم نمره سالیانه مغایر با آئین نامه است چه کنیم ؟
در کارنامه های توصیفی و راهنمایی مدیر مجتمع شهر امضا کند یا مدیر مدرسه ؟
آیا لازمست کارنامه هایی که در پرونده گذاشته می شود به امضا معلم برسد ؟

نویسنده: صادق

 

در چند روز گذشته چندین مدرسه ابتدایی در مورد نمرات چهارم و پنجم سوال کرده اند

فرمول محاسبه سالانه

مستمر 1+پایانی 1+مستمر 2+ دوبرابر پایانی 2 تقسیم بر 5

هیچ مغایرتی هم با آیین نامه ندارد

در مورد امضای مدیر مجتمع دستوری صادر نشده

کارنامه های پرونده هم امضای معلم و هم امضای معاون اجرایی و هم تمبر باطل شده می خواهد

خرازی

 

 
/ 0 نظر / 109 بازدید