هلپر

برنامه توصیفی نگارش 4.10.0رانصب کرده ایم ولی دربرنامه توصیفی هلپر هنوزهمان نگارش قبلی رانشان میدهد چکارباید بکنیم
نویسنده: محمداسلام خرمی

آقای  خرمی عزیز

حجم توصیفی هلپر شما اگر 2554 کیلو بایت است درست است

در غیر اینصورت نگارش کامل دریافت نشده است

/ 1 نظر / 18 بازدید
محمداسلام خرمی

باسلام حجم توصفي هلپر2.56MBاست خواهشمنداست راهنمايي لازم درمورد نحوه يجايگزيني هلپرفديم باهلپرجديدراتوضيح دهيدفايي بنام _CE1460C1AC264E659EE4F2.exeدريافت كرديم نمدانيم چكونه آنرانصب كنيم