نگارش 93 متوسطه

سلام
نگارش 9.3 دبیرستان هم رسید
موفق باشید
نویسنده: قاسم صباغی

با تشکر از صباغی عزیز به خاطر اطلاع رسانی

دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی توجه توجه

نگارش 93 متوسطه

و 15 پیش قابل دریافت شد

نکته مهم این که همه مدارس متوسطه پایه و پیش

باید ارسال به سیستم متمرکز را بلا فاصله انجام دهند

ایرادها رابررسی کنید

اگر قابل رفع بود رفع کنید بعد ارسال را انجام دهید

اگر قابل رفع نیست یا وقت بر است

توجه نکنید و ارسال را انجام دهید

/ 0 نظر / 15 بازدید