عملیات شروع سال 97-96

??????دوستان سلام??????
با توجه به اینکه
با نگارشهای جدید
در ابتدایی و متوسطه 1
امکان شروع سال
و انتقال اطلاعات از سناد به دانا فراهم شده
چند نکته را تذکر می دهم
1️⃣
تا شروع امتحانات نوبت اول
نیازی به دانا نداریم
لیست معلم
و دفتر آمار را از سناد گرفته ایم
پس عجله برای شروع سال نیاز نیست
2️⃣
یک پوشه با نام "ذخیره قبل از شروع 96-97" بسازید
و آخرین ذخیره مدرسه را در آن قرار دهید
و یک نسخه از آن را به مدیر تحویل دهید
و یک نسخه هم در نزد خود خارج از کامپیوتر نگه دارید

3️⃣
در متوسطه یک
معمولا مشکل بسته بودن سال جدید
هر سال مشکل ساز بوده
برای همین سعی کنید
بستن سال و شروع سال جدید و انتقال اسامی در یک روز انجام شود
و در صورتی که با مشکل مواجه شدید
بکاپ را بازیابی کنید
4️⃣
متاسفانه بعضی از همکاران
به روال قدیم
بعد از شروع سال
پایه و کلاسها را تعریف میکنند
در حالی که فقط باید پایه را تعریف کنند
و از تعریف کلاس پرهیز کنید
5️⃣
بعد از انتقال اطلاعات
از سناد به دانا
شماره گذاری کلاسها توسط سناد انجام می شود
و از تغییر این شماره ها
یا حذف آنها
و تعریف جدید پرهیز کنید
6️⃣
در قسمت مشخصات معلمان و کادر
رییس منطقه
کارشناس سنجش
مدیر
و معاون اجرایی

اگر تغییر کرده اند
جدید را تعریف کنید
7️⃣
در ابتدایی
در قسمت سازماندهی
در کادر اداری
فقط چهار نفر اصلی را معرفی کنید
ولی متوسطه یک
چهار نفر اصلی
و دبیران را معرفی کنید
نیازی به تعریف دیگر افراد مدرسه
مثل معاون پرورشی مربی مشاور سرایدار یا خدمات نیست
مگر اینکه تدریس داشته باشند
8️⃣
اگر شروع سال
و انتقال اطلاعات از سناد به دانا
با موفقیت انجام شد
یک ذخیره
با عنوان "ذخیره شروع سال 96-97" بردارید
تا در صورت بروز مشکل
مجبور نشوید
همه این کارها را دوباره انجام دهید
9️⃣
دفتر آمار
با دفتر امتحانات باید یکسان باشد
پس از جابجا کردن کلاس دانش آموزان پرهیز کنید
??
احتمالا به زودی
امکان آزاد سازی دانش آموزان در سناد حذف میشود
و به جایش
گزینه انتقال فراهم می شود

یاد آور می شوم که در مدارس،چند پایه
 فقط دانش آموزان از،سناد انتقال می یابند
و پایه و کلاسها باید به روال سالهای گذشته
 به صورت دستی  تعریف شوند


سال بی دردسری را برایتان آرزو می کنم

خرازی
9 آبان 96

/ 0 نظر / 622 بازدید