نگارش 88

قابل توجه مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی

نگارش 11 پیش

و نگارش 88 متوسطه آماده دریافت است

آخرین تغییرات موجود در نگارش 1/1 (91/02/13)

  • ·       اضافه شدن گزینه امتحانات داخلی در بخش عملیات ضمن سال به دلیل درخواست استانها

آخرین تغییرات موجود در نگارش 8/8 (91/02/13)

  • ·       اضافه شدن گزینه امتحانات داخلی در بخش عملیات ضمن سال به دلیل درخواست استانها

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید