نگارش ابتدایی 45

بعد از مدت ها انتظار

نگارش 5 / 4 ابتدایی آمد

ولی دریغ از لیست نمره ای

آخرین تغییرات موجود در نگارش 4 /5  (03/11/90)

قبل از انجام هر کاری موارد زیر را مطالعه و مطابق آن عمل نمایید.

1-   ابتدا از سیستم خارج شده و در بخش TosifiHelper  از اطلاعات خود ذخیره تهیه نماییدو این نسخه را نگهداری نمایید.

2-   وارد سیستم شده و بلافاصله بخش بروزآوری پایگاه در بخش تسهیلات سیستم را انجام دهید.

در این نگارش تغییرات زیر صورت گرفته است:

  • ·        آخرین تغییرات جداول دروس پایه اول وسوم  که با اجرای بخش بروزآوری پایگاه صورت می پذیرد.

توجه : با توجه به اینکه سرفصل بعضی از دروس در پایه اول و سوم حذف شده است در صورتیکه مدرسه قبلا برای این سر فصلها نمره وارد کرده باشد بعد از انجام بخش بروزآوری پایگاه

سر فصلهای اضافه حذف خواهد شد.

  • ·        آخرین جداول مدارس که با اجرای بخش بروزآوری فایل مدارس واقع در بخش تسهیلات انجام می شود.
  • ·        عملیات جستجو در اکثر قسمتهای سیستم مانند بخش مشخصات فردی بهبود یافته است.
  • ·        در پایان مجددا از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

 

فکر می کنم مدارس برای این نوبت مجبورند کارنامه دست نویس به دانش آموزان تحویل بدهند

یاد آن روزها به خیر لیست دست نویس.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید