نگارش 3.5

نگارش (٣.۵)آماده نصب است

حتما قبل از دریافت وارد توصیفی هلپر شوید و از اطلاعاتتان پشتیبان تهیه کنید.

دریافت نگارش گاهی باعث از بین رفتن اطلاعات سال ٨٩ می شود.

با این نگارش می توانید لیستهای آموزگار را چاپ بگیرید.

لیست دروس با عکس است . ولی ظاهرا لیست تربیتی عکس را نشان نمی دهد.

خرازی

٢/١٠/٨٩

/ 0 نظر / 32 بازدید