آيا فرم الف رو چاپ کنیم؟

سوال:

منتظر نگارش جدید باشیم یا فرم الف رو چاپ کنیم ؟

جواب:

1- اگرقصد داريد به صورت دست نويس انجام بدهيد

چاپ كنيد

2 - اگر از تايپي فرم سربداران استفاده مي كنيد

نيازي به چاپ از برنامه توصيفي نيست

فايل را به همكاران تحويل دهيد و بعد از تكميل تحويل بگيريد

و چاپ كنيد

3- اگر از فرم تايپي مدير2(پولي) استفاده مي كنيد

اول ليست كلاسي را از توصيفي بگيريد

و به همكاران تحويل دهيد

و بعد از درج معيارها (خوب – قابل قبول – نياز به تلاش)

(براي سهولت در كار معلم و معاون اجرايي

معيار خيلي خوب را خالي بگذارند و بقيه را خ ق ن بگذارند)

به شما برگردانند و شما هم در توصيفي وارد كنيد

و كارنامه ها را چاپ و به معلم تحويل دهيد

بعد از تاييد صحت معيارها توسط معلم

برنامه مدير2 را اجرا كنيد و فرمهاي الف را چاپ كنيد

با توجه به اينكه ششمي ها ديرتر نتيجه شان مشخص ميشود

مي توانيد آنها راجداگانه بعدا انجام دهيد.

خرازي

/ 0 نظر / 246 بازدید