چاپ لیست آموزگار دوره ابتدایی

دستور العمل چاپ لیست آموزگار دوره ابتدایی توصیفی

از منوی مدارک تحصیلی گزینه "گزارش ارزشیابی تحصیلی"  را انتخاب کنید

پایه اول را انتخاب کنید

برای مرتب شدن نام خانوادگی دانش آموزان روی عنوان "دانش آموز" کلیک کنید

دانش آموزان اولین کلاس را تیک بزنید (از تیک زدن همزمان همه دانش آموزان همه کلاس ها خودداری کنید)

گزارشها را که مشاهده می کنید چاپ کنید (در زیر هیچ برگه ای نباید کلمه "ناتمام" یا "آموزش بیشتر" مشاهده شود)

((آموزش بیشتر به معنی مردود نیست و به معنی تجدید است و باید در تابستان دوباره نمره وارد شود

دانش آموزان توصیفی که در تابستان دو درس نیاز به تلاش داشته باشند قبول شهریور می شوند

و فقط دانش آموزانی که در تابستان بیش از دو درس نیاز به تلاش داشته باشند و در کارنامه آن ها کلمه آموزش مجدد

ثبت شده باشد با تایید مدیر معلم و رئیس انجمن اولیا  مردود شناخته می شوند))

از منوی مدارک تحصیلی گزینه "گزارش عملکرد تربیتی"  را انتخاب کنید

از اولین پایه اولین کلاس را تیک بزنید و تایید را کلیک کنید

با توجه به اینکه لیست تربیتی به ترتیب الفبا چاپ نمی شود

بدون مرتب سازی همه دانش آموزان یک کلاس را تیک بزنید و تایید را کلیک کنید

گزارشهای تربیتی مشاهده شده را چاپ کنید

گزارشهای تربیتی چاپ شده این کلاس را زیر گزارش ارزشیابی تحصیلی همین کلاس قرار دهید

همین کار را برای بقیه کلاسهای توصیفی این پایه و پایه های توصیفی دیگر انجام دهید

همه گزازش ها را روی هم قرار دهید (هر کلاس گزارش ارزشیابی تحصیلی و زیرش گزارشهای تربیتی و بعد کلاس بعدی)

اگر تعداد برگه گزارش ها برای صحافی یک دفتر زیاد است می توانید هر دو پایه را در یک دفتر قرار دهید

اگر تعداد برگه گزارش ها کم است می توانید همه را در یک دفتر صحافی کنید

(می توانید در صورت کم بودن تعداد برگه ها ، برگه های توصیفی و نمره ای را هم در یک دفتر صحافی کنید )

  

دستور العمل چاپ لیست آموزگار دوره ابتدایی نمره ای

از منوی عملیات پایه نمره ای گزینه "چاپ لیست های نمره معلم" را انتخاب کنید

اولین پایه نمره ای (مثلا چهارم ) را انتخاب کنید و گزینه "لیست با نمره" را انتخاب کنید

درس های  اولین کلاس  را که همه دانش آموزان این درس ها نوبت دوم قبول شده اند را تیک بزنید

گزینه "لیست نمرات نوبت دوم " را برای درس هایی که همه دانش آموزان این درس در نوبت دوم قبول شده اند انتخاب کنید

"تایید و چاپ لیست" را کلیک کنید و ریز نمرات درس های مشاهده شده را چاپ کنید

و برای درس هایی که دانش آموزان آن درس ها در نوبت دوم قبول نشده اند گزینه "لیست نمرات شهریور ماه" را انتخاب کنید

"تایید و چاپ لیست" را کلیک کنید و ریز نمرات درس های مشاهده شده را چاپ کنید

لیست ها را از کم به زیاد روی هم قرار دهید (قرآن چهارم 421 – دینی چهارم 422 تا آخر)

برای هر درس فقط یک لیست (نوبت دوم یا شهریور) چاپ شود و نیازی به چاپ و صحافی لیست های اضافی نیست

همین کار را برای کلاس های بعدی و کلاس های پایه بعدی (در صورت وجود) انجام دهید

لیست ها را از کم به زیاد روی هم قرار دهید (اولین کلاس نمره ای رو باشد)

برای دانش آموزان انتقالی یا ترک تحصیل نمره صفر مشاهده می شود و درصد قبولی هم درست نیست.

اگر تعداد برگه های لیست آموزگار نمره ای کم است می توانید در انتهای لیست آموزگار توصیفی قرار داده صحافی کنید

قبل از صحافی دفاتر مهر و امضای برگه ها را تکمیل و کنترل کنید.

 

خرازی

/ 1 نظر / 115 بازدید
ایمان

با سلام لطفا راهنمایی کنید برای دانش آموزان ابتدایی ( توصیفی ) کدام کارنامه ها باید بگذاریم روی پرونده هاشون ؟ سپاس