نگارش 3.5 ابتدایی استثنایی

قابل نوجه دبستان های استثنایی

نگارش 3.5 ابتدایی استثنایی آمد

آخرین تغییرات موجود در نگارش5/3 (20/03/92)

با یاری خداوند عملیات مربوط به ابتدایی نمره ای در نگارش جدید فعال شده است . این  عملیات مخصوص دانش آموزان ابتدایی نمره ای و شامل پایه های پنجم و ششم می باشد.

در این نگارش مراحل اجرای فرایند نمره ای تا قبل از صدور کارنامه مهیا شده و بخش صدور کارنامه در نگارش های بعدی ارسال خواهد شد.

برای اجرای فرایند ابتدایی نمره ای باید مراحل زیر به ترتیب اجرا شد:

1-   ابتدا از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

2-   بخش بروزآوری پایگاه واقع در قسمت تسهیلات به منظور اضافه شدن دروس ابتدایی نمره ای به جداول اجرا شود.

3-   در صورتیکه دانش آموزان تعریف نشده اند در بخش تشکیل پرونده و مشخصات دانش آموزان وارد شوند و نوع معلولیت آنها مشخص شود.

4-   در بخش سازماندهی مدرسه پایه پنجم  یا ششم اضافه شده و در قسمت اضافه کردن کلاس نظام آموزشی آموزش ابتدایی نمره ای استثنایی انتخاب شود.

5-   در بخش ثبت نام برای این دانش آموزان ثبت نام با نظام آموزش ابتدایی نمره ای صورت پذیرد.

6-   در بخش عملیات ضمن سال وارد قسمت عملیات مربوط به ابتدایی نمره ای شده و سایر اقدامات را به ترتیب گزینه سیستم انجام دهید.

نکته:  حتما قبل از ثبت نام نوع معلولیت مشخص شود زیرا برای دانش آموزان  با نوع معلولیت کم توان ذهنی و چند معلولیتی با کم توان ذهنی درس مهارت توسط سیستم اضافه می شود.

در صورتیکه بعد از ثبت نام نوع معلولیت دانش آموزی نیاز به تغییر پیدا کرد حتما ابتدا ابطال ثبت نام نموده و بعد نوع معلولیت را تغییر داده و سپس ثبت نام نمایید.

نکته بسیار مهم : نمره درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان با هوشبر عادی از میانگین دو درس (تاریخ و مدنی) و جغرافیا به دست می آید.

 

  • ·       بعد از نصب نگارش حتما یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.
/ 0 نظر / 13 بازدید