نگارش 52 ابتدایی

سلام کجائید آقای خرازی نگارش ها اومد !!! راهنمایی کنین ...
نویسنده:

آقا یا خانم ناشناس

متشکرم گرفتم

 

مدارس ابتدایی خبر خبر

نگارش 2 / 5  هم آمد

ولی در راهنما عدد نگارش چیز دیگری است

منظورش از حذف تمبر ، حذف جای تمبر است

نکته  :بعد از نصب نگارش به روزآوری پایگاه را اجرا نمایید

وتوجه نمایید قبل از به روزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

آخرین تغییرات موجود در نگارش   12  / 5   (03/04/91)

  • ·       آخرین تعییرات کارنامه پایه پنجم نمره ای مدارس متفرقه
  • ·       حذف تمبر از دفتر امتحانات چهارم و پنجم نمره ای

 

آخرین تغییرات موجود در نگارش   5 / 1  (18/03/91)

  • ·       آخرین اصلاحات کارنامه چهارم و پنجم نمره ای )اضافه شدن محل تمبر در کارنامه و ...)
  • ·       اضافه شدن دفتر امتحانات برای ابتدایی چهارم و پنجم نمره ای

البته در چاپ دفتر امتحانات عجله نکید

زود است

خرازی

/ 0 نظر / 14 بازدید