خطای29

باتشکراز پاسخ شما . با تغییر تاریخ سیستم هم درست نشد. اگر نگارش قبلی را داشته باشیم وبا دریافت ونصب ویرایش برنامه به قبل برگردانیم شاید کاری بشود کرد. ولی شرکت سازنده نباید چنین برنامه مشکل داری را توزیع کند
نویسنده:

رضا جعفرپور

همکار گرامی

اگر نگارش شما درست باشد حتما با قرار دادن تاریخ روی 29 آوریل برنامه باز می شود

این مشکل در ابتدایی و راهنمایی است و احتمالا تصادفی هم نیست

باید منتظر نگارش بعدی باشیم

خرازی

راستی روز همتون مبارک

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید