تجدیدی اول ودوم

سلام

 اگر امکان دارد مراحل انتخاب واحددوره تابستان (شهریور ) را بنویسید

 با ذکر نکات مهم .

 ضمنا برای دتنش آموزان تجدیدی اول ودوم هم انتخاب واحد انجام دهیم؟

تکلیف دانش آموزان سال سوم متوسطه ای که فارغ التحصیل نشده اند درسناد چیست؟

 پیروز باشی

نویسنده: رضا

 سلام

برای آموزش انتخاب واحد نیاز به وقت دارم شاید هفته آینده انجام دهم

دانش آموزان تجدید اول و دوم را هم انتخاب واحد کنید

اگر کلاس منطقه را می روند حضوری و در غیر این صورت غیر حضوری

سوم ها که فارغ التحصیل نشده اند را فعلا خارج نکنید

 

باسلام

-درسیستم سناد

درموردثبت نام یک دانش آموزسیستم

خطای ((سیستم باخطای هنگام اجرای دستور روبروشد))می دهد

 چاره چیه؟

-درموردخطاهای ارسال به سیستم متمرکزراهنمایی کنید-

مثلادانش آموزانتقالی دوباره فعال است

نویسنده: علی قهرمانی

 

سلام

وقتی با خطای بالا مواجه می شوید

یعنی ارتباط با سرور دچار مشکل شده باید دوباره سعی کنید

خطاهای ارسالی متفاوت هستند

ولی دانش آموز انتقالی که فعال هستند دوباره انتقال بدهید

خرازی

/ 0 نظر / 14 بازدید