پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

کارنامه ناتمام ممنوع

باسلام  درقسمت گزارش انسداددفترنتایج ارزشیابی تحصیلی ابتدایی  آمارموجودباآماردفترامتحانات وچاپ لیست معلم مغایرت دارد یعنی دفترامتحانات وچاپ لیست معلم دریک کلاس برابراست  اماگزارش انسدادباآنهامغایرت دارد. راه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 391 بازدید

کارنامه ناتمام ممنوع

باسلام  درقسمت گزارش انسداددفترنتایج ارزشیابی تحصیلی ابتدایی  آمارموجودباآماردفترامتحانات وچاپ لیست معلم مغایرت دارد یعنی دفترامتحانات وچاپ لیست معلم دریک کلاس برابراست  اماگزارش انسدادباآنهامغایرت دارد. راه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 344 بازدید

جهشی در سناد

مشکلات امنیتی "وایبر" چیست؟  http://sobhanehonline.com/fa/news/35416/ مشکلات-امنیتی-وایبر-چیست نویسنده: بهنام   بهنام عزیز این مشکلات فقط مربوط به وایبر نیست مطلب طوری نوشته شده که گمان می کنی اگر از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 94 بازدید