چاپ دفتر امتحانات دوره راهنمایی

دستور العمل چاپ دفتر امتحانات دوره راهنمایی

قبل از چاپ دفتر امتحانات ، نگارش برنامه را کنترل کنید (نگارش باید 6،3 باشد)

برنامه را باز کنید و کنترل کنید که سال تحصیلی 91 – 90 باشد

همه کارنامه ها را یک بار دیگر نگاه کنید که پایین آن ها کلمه "ناتمام" نخورده باشد

جای نمره دانش آموزانی که منتقل شده اند هیچ نمره ای 97 یا 98 وارد نکنید

برای دانش آموزان غایب شهریور ماه نمره 98 درج شود و خالی نگذارید

در دفتر امتحانات برای دانش آموزان انتقالی به جای کلمه "انتقال رفته" کلمه "نقص نمره انضباط" دیده می شود

و متاسفانه در فرم انسداد گزینه انتقالی وجود ندارد و اشتباهی از درصد قبولی کم می شود

از منوی مدارک تحصیلی گزینه "چاپ کارنامه سالیانه" سال 91 – 90 را انتخاب کنید

گزینه "پایه اول" و گزینه "چاپ دفتر امتحانات" را انتخاب کنید

برای مرتب شدن نام خانوادگی دانش آموزان روی عنوان "دانش آموز" کلیک کنید

همه دانش آموزان اولین کلاس (اول یک) را تیک بزنید و "تایید" را انتخاب کنید.

(از تیک زدن همزمان همه دانش آموزان کلاس ها خودداری کنید)

دفتر نتایج را که مشاهده می کنید چاپ کنید. این کار را برای بقیه کلاس ها و پایه های دیگر انجام دهید

دفتر ها را مرتب روی هم قرار دهید (از کم به زیاد ، اولین کلاس رو باشد)

از منوی مدارک تحصیلی گزینه "چاپ فرم انسداد 91 – 90" را چاپ کنید و در انتهای لیست ها قرار دهید

قبل از صحافی دفاتر مهر و امضای برگه ها را تکمیل و کنترل کنید

 

/ 1 نظر / 63 بازدید
mohammad

سلام دانش آموزی هست که نمرات شهریور غیبت خیرموجه زدیم و مشروط شناخته شده چاره کار چیست؟