آغاز ماه

اگر توصیفی را خواستید اجرا کنید

و سیستم از شما خواست که به هلپر بروید و ذخیره سازی کنید

در حالی که به تازگی ذخیره سازی کردید

نگران نشوید

برنامه شما مشکلی ندارد

سیستم در آغاز هر ماه از شما می خواهد که ذخیره سازی کنید

این کا ر را در یادداشت های قبلی آموزش داده ام

خرازی

٢ / ١١ / ٨٩

 

/ 0 نظر / 10 بازدید