نگارش 4.6 راهنمایی

قابل توجه مدارس راهنمایی

نگارش 4.6 راهنمایی رسیده

ولی بسیاری از همکاران اظهار می کنند

که هنگام دریافت اعلام می شود که

نگارش تازه ای موجود نیست

این احتمالا به خاطر این است که نگارش جدید با  قبلی

هیچ  تغییری نکرده حتی حجمشان یکی است

هنگام دریافت تیک را بردارید

خرازی

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
دفتر دار

سوالسلام در سناد کد ملی پدر دانش آموز را می گوید که یا جنسیت دختراست یا این کد برای یک دانش آموز کمتر از 16 سال است

دفتر دار

سوال سلام در سناد کد ملی پدر دانش آموز را می گوید که یا جنسیت دختراست یا این کد برای یک دانش آموز کمتر از 16 سال است چه باید کرد با تشکر