کمبود فضا

1 - ExecutionFailureException
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.

2 - SqlException
Database 'Rahnamaee75415106' cannot be opened due to inaccessible files or insufficient memory or disk space.  See the SQL Server errorlog for details.
سلام این پیام می آید واجازه ساخت پایگاه را نمی دهد
نویسنده: احمدسیستانی اصل

با سلام

برنامه میتواند در یک درایو نصب شود و پایگاه داده ها در درایو دیگر نصب شود

پایگاه داده را در درایوی که فضای بیشتری داشته باشد نصب کنید

ولی قبل از نصب یک فولدر به نام مدرسه تان فدک ایجاد کنید.

و هنگام نصب آدرس این فولدر را بدهید

 

/ 0 نظر / 8 بازدید