ناتمام

بعد از وارد کردن لیست آموزگار

هم درسی و هم تربیتی

باید به قسمت مدارک تحصیلی بروید

و گزینه اول (کارنامه) را برای دانش آموزان کلاس به کلاس پرینت بگیرید

(گزینه های دیگر فعلا نیاز نیست)

اگر کلمه ناتمام در سمت چپ کارنامه دیده می شود اشکالی ندارد

ولی در سمت راست کارنامه نشانه این است

که شما جمع بندی را درست وارد نکرده اید

نمرات را دوباره کنترل کنید.

/ 0 نظر / 13 بازدید