پشتیبان

بسیاری از همکاران سوال می کنند

چرا برنامه دایم پیغام می دهد پشتیبان تهیه کنید و دیگر کار نمی کند.

پاسخ

قبلا برنامه این پیغام را نمی داد و همکاران هم هیچوقت پشتیبان بر نمی داشتند.

و وقتی ویندوز خراب می شد همه اطلاعات را از دست می دادند.

با نگارش جدید مجبورند هر ماه یکبار قبل از استفاده از برنامه پشتیبان تهیه کنند

این به نفع شماست

در ضمن بهتر است برنامه در درایو دی ساخته شود

که متاسفانه پیش فرض برنامه در درایو سی است

اگر برنامه شما هم در درایو سی نصب شده

حتما به آدرس پشتیبان بروید

و آخرین پشتیبان را در محلی در درایو دیگری ذخیره کنید

/ 0 نظر / 11 بازدید