پاسخ

مرقوم فرمودید شما هم همین مشکل را دارید .

متوجه نشدم منظورتان کدام مشکل است.

اگر منظورتان باز نشدن برنامه توصیفی است

1 – هلپر را باز کنید

2 – گزینه دوم (ذخیره سازی ) را انخاب کنید

از پنجره باز شده ذخیره سازی را انتخاب کنید

از پنجره بعدی save  را انتخاب کنید

و بعد از پایان ذخیره سازی ok را کلیک کنید

از هلپر خارج شوید

3 – برنامه توصیفی را اجرا کنید

دقت کنید که نگارش شما باید 3.6.0.0 باشد.

خرازی

جمعه ١ / ١١ / ٨٩

/ 0 نظر / 14 بازدید