نگارش 3 راهنمایی

بسمه تعالی

موارد اصلاحیه در نگارش 3.0.0.0

در این نگارش که به فاصله کمی از نگارش قبلی ارائه میشود  موضوعات زیر اصلاح و یا اضافه شده است

الف – در صدور برگ توصیه نامه هدایت تحصیلی اولا فیلتر سال تحصیلی قرار داده شد به معنی اینکه دانش آموزانی که در این سال تحصیلی در پایه سوم مشغول به تحصیل بوده اند برگه توصیه نامه برای آنها چاپ شود و ثانیا چون توصیه نامه برای دانش آموزانی که در سال 90 به بعد درپایه سوم مشغول به تحصیل هستند از نمرات سالیانه خرداد و سالیانه شهریور ماه برای درج در فرم استفاده میکند به پیشنهاد کاربران محترم و در جهت هماهنگی این سیستم با برگه های توصیه نامه تحصیلی که در سنوات گذشته صادر شده است برای سال های قبل از سال 90 سیستم برای صدور برگ توصیه نامه هم چنان از همان نمرات نیمه دوم و شهریور ماه استفاده خواهد کرد .

ب- فرم گواهی نامه پایان تحصیلات دوره راهنمایی که اشکال به هم ریختگی داشت بر طرف گردید

ج – در بخش اصلاح سوابق تحصیلی مخصوصا برای ورود سوابق معوقه انتقالی اشکالی در ذخیره سازی سوابق وارد شده وجود داشت که باعث میشد تا گاها سوابق وارد شده مجددا از سیستم حذف گردندکه بر طرف گردید. (توصیه اکید میشود که برای اجتناب از برخورد به چنین اشکالی در صفحه نمایش داده شده برای ثبت دروس و نمرات دانش آموز ابتدا مدرسه انتقالی مبدا او درج شده و سپس اقدام به ثبت سوابق گردد !)در ضمن در همِن قسمت در بدو ورود به این بخش اگر مدرسه ای مثلا در سیستم خود هیچ سابقه ای مربوط به سال 86 اعم از عادی و یا انتقالی را نداشت در صفحه اول اصلا جزو سال های قابل انتخاب برای او سال 86 نمایش داده نمی شد و لذا امکان درج سابقه جدیدی نیز برای این سال فراهم نبود که این اشکال نیز در این نگارش رفع گردیده است

د – در چاپ فرم گواهی نامه اشتغال به تحصیل عکس دانش آموز نیز چاپ شد

ه – در فرم کارنامه سالیانه هم محلی برای الصاق تمبر اضافه شد و هم در نگارش قبلی اشکالی پیش آمده بود که برخی ستون ها که نمره ای نداشتند برای آنها نمره 1- در فرم چاپ میشد که اصلاح شد . از طرفی ظاهر فرم کارنامه هم تغییراتی داده شد که متناسب و قابل توضیح در مورد درج نمرات با ضریب در کارنامه ها باشد .از جمله محاسبه و چاپ جمع نمرات سالیانه بصورت با ضریب

 

و – در فرم های چاپی لیست ورود نمرات کلاسی کد های دانش آموزی 10 رقمی بصورت صحیح در فرم چاپ نمی شد و یکی از رقم های آن حذف میشد که فرم ها اصلاح شدند در ضمن در زیر برخی فرم ها نیز توضیح لازم در جهت درج نمرات عادی و محاسبه ضرایب لازم توسط سیستم به معلمین گرامی ارائه شده است

 

ز- در چاپ کارنامه ها در سیستم های متمرکز منطقه ای و استانی اشکالی وجود داشت که بر طرف گردید

 گرفته شده از شرکت پژوهش

خرازی

/ 0 نظر / 9 بازدید