لیست های اشتباه

مدارس ابتدایی

مدارس راهنمایی

توجه توجه توجه

قبل از پرینت گرفتن لیست ها

آنها را با دفتر آمار مقایسه کنید

فامیلی های مشترک با نگارش جدید

جا به جا شده اند

مثلا محمدی    و   محمدی نراقی   تبدیل شده به

محمدی نراقی   و   محمدی

برای اصلاح متاسفانه یک راه بیشتر ندارد

خرازی

/ 0 نظر / 12 بازدید