ترک تحصیل سناد

باسلام درمورددانش آموزانی که درنوبت دوم ترک تحصیل کرده اند درسیستم sanaad.irوضعیت آنهاراچه گزینه ای بزنیم بهتراست چون شماگفته ایددرسیتم توصیفی بهتراست انتقال بزنیدبهتراست آیادرسامانه الکترونیکی همین کاررابکنیم ؟
نویسنده:

محمد

اگر کلاس بندی کرده اید ابتدا از کلاس خارج کنید

سپس لغو کامل ثبت نام را اجرا کنید

خرازی

/ 2 نظر / 7 بازدید
محمد

باسلام سايت meduoffice.irازطريق اينترنت ايرانسل باز نمي شود آياراهي مي شناسيد كه ماثبت نام دانش آموزانرااز اين طريق انجام دهيم

احمد

سلام باتشکر ازپاسخگویی عالی شما چرا درسناد کلاس حذف نمی شود باتوجه به اینکه اداره آن کلاس را ازتایید هم خارج کرده ؟وچرا دانش آموزان سال اول ابتدایی در کلاس بندی قرار نمی گیرند؟